dot
Our Solution
dot
bulletDigital Signage
bulletDMEET Solution
bulletTouch Screen
dot
TECHNICAL SUPPORT
dot
bulletแจ้งปัญหาการใช้งาน
dot
DOWNLOAD เอกสาร
dot
bulletDOWNLOAD เอกสาร
dot
ร่วมงานกับ DMaSStech
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletประกาศพนักงานพ้นสภาพ


ระบบจองห้องประชุม
ศูนย์รวมของพรีเมี่ยม
ปากกาไวท์บอร์ดอัฉริยะแบบพกพา
บริการเช่าพัดลมไอน้ำ


Government

             digital signage

                    

                           

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GTO-logo  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื่อนกระจก (องค์การมหาชน): TGO ติดตั้ง Digital signage kiosk เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำหรับผู้เข้ามาติดต่อในองค์กร

          GTO-1 

          สามารถออกแบบตู้ kiosk ตามความต้องการของลูกค้าได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กระทรวงพลังงาน digital signage interactive multimedia

กระทรวงพลังงาน digital signage interactive multimedia กระทรวงพลังงาน digital signage interactive multimedia กระทรวงพลังงาน digital signage interactive multimedia

กระทรวงพลังงาน อุโมงค์ LED , ระบบ ถ่ายรูปลง Facebook, interactive floor และงาน exhibition

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    polytron stand suvarnnabhumi airport dmasstech          polytron stand suvarnnabhumi airport dmasstech

  

  digital signage kiosk polytron dmasstech    digital signage kiosk polytron dmasstech

digital signage kiosk polytron dmasstech  

Stand จอ Polytron 300 ตัว ทั่วสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

digital signage kiosk touch cultural center dmasstech cayindigital signage kiosk touch cultural center dmasstech cayin digital signage kiosk touch cultural center dmasstech cayin

   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ใช้จอ Touch screen เพื่อเป็น interactive information kiosk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bacc,digital signage  digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล  digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

 Digital Signage  ใช้เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล  digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Signage,LCD   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล  digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ศูนย์ราชการ

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

ติดตั้งที่ศรีราชา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

Digital  Signage  LED  Display   Full Color   Size 3 x 4 m.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานปลัดการทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา        สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

ระบบงานประชาสัมพันธ์ดิจิตอลใช้เพื่อการสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

ระบบแสดงรายการโฆษณา  จำนวน  1  ระบบ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง          สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Site สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

โครงการระบบแสดงข้อมูลข่าวสารภายในระบบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

airport, suvannabhummi, digital signage, dmass, cayin, ป้ายดิจิตอล สุวรรณภูมิ, digital signage, dmass, cayin, ป้ายดิจิตอล

Digital signage จากเราบริเวณเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสารขาเข้า

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

digital signage, ป้ายดิจิตอล, cayin, dmass               กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

 

 digital signage, ป้ายดิจิตอล, cayin, dmass digital signage, dmass, ป้ายดิจิตอล, cayin

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ใช้ทำจอประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน ประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 digital signage, กระทรวงวิทยาศาสตร์, ป้ายประชาสัมพันธ์, LCD, dmasstech digital signage, กระทรวงวิทยาศาสตร์, ป้ายประชาสัมพันธ์, LCD, dmasstech

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ใช้ Digital Signage ผสมกับบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเดิม เพิ่มความทันสมัยตามกระทรวงฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       สนามกีฬาแห่งชาติ

 

  digital signage, สนามกีฬา, ป้ายประชาสัมพันธ์, LCD, dmasstech  digital signage, สนามกีฬา, ป้ายประชาสัมพันธ์, LCD, dmasstech

สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กับการสื่อสารที่ต้องก้าวทันโลกกีฬา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3 อาคาร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้นล่างและหน้าห้องประชุมทุกห้อง โดยควบคุมจากศูนย์กลาง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

    BTS ควบคุมป้ายrealtime ด้วย keypad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          กรมสุขภาพจิต

digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล

กรมสุขภาพจิต ป้ายตารางการประชุมที่หน้าลิฟต์ แต่ละชั้น ควบคุมตารางจากศูนย์กลาง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม

   digital signage,จอสื่อประชาสัมพันธ์,ดิจิตอล 

ติดตั้งระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมฯ

และอีกมากมายหลายโครงการสำหรับหน่วยงานราชการ....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Our Projects

หลากหลายโครงการ
Global BRAND article
Corporate
Hotel
Retail article
Education
Factory
Hospital
Other projects
Thailand article
OVERSEAS article